Jabse Ink Home
801 
 Ink Home • Jabse • Jabse News • Jabse Mail • Top 1M
  ВходПишиRSS КалендарКапсулиАвтори 801 • Статии 21399 • Коментари 1018  
аз мога повече | дистанционно обучение | ЦПО "Онлайн" | онлайн | microsoft | sql | linux | курсове | системно администриране | cisco | java | vmware | дистанционно | бижута | онлайн магазин | София | Magniflex | безплатна доставка | www.lekuva.net | промоция | iSleep | мемори пяна | себепознание |
Най-четени : днес • вчера • 7 дни • 30 дни • случайна история • статия на деня

Настоятелството- Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание    от 22-05-2020 18:16 Настоятелството- Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание : Jabse.InK (0.0/10) 0
Настоятелството:
1. Свиква Общото събрание;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;
4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището;
5. Назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;
6. Взема решения за отдаване на имоти под наем;
7. Приема членове на читалището, въз основа на подадена писмена молба;
8. Работи за увеличаване членовете на читалището и следи за спазване броя на числения им състав според ЗНЧ;
9. Направлява основната дейност на читалището, като спазва законите и се ръководи от Устава, решенията на Общото събрание и собствените си решения;
10. Взема решения за освобождаване и назначаване на работещите щатни и хонорувани служители на читалището, съобразно бюджета,
11. Взема решения за сключване на договори с други физически и юридически лица и разкриване на съвместни културно-образователни дейности, в съответствие с Устава и бюджета на читалището;
12. Взема решения за морално и материално стимулиране, награждава спонсори, партньори, изявени дейци в читалищната дейност, редовни читатели, възпитаници и самодейци с грамоти, плакети и др., в съответствие с Устава и бюджета на читалището;
13. Внася предложение в Община Благоевград и други органи и организации за строителство, реконструкция, модернизация, поддръжка, ремонт и обзавеждане на материалната база, за създаване на материални, морални, финансови и социални условия за развитие на дейностите;
/2/ Настоятелството на НЧ „Георги Миладинов. ” провежда заседания най-малко 1 /един/ път на два месеца и работи при пълна прозрачност. Заседанията са редовни, когато на тях присъстват повече от половината му членове.
/3/ Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината на членовете си. Ако има особено мнение се мотивира писмено.
/4/Редовните заседания на Настоятелството се провеждат с писмено или устно предизвестие на Председателя съдържащо:дневен ред,дата,място и час на заседанието.
/5/Членовете на настоятелството се освобождават предсрочно:
1.при установяване на съществени нарушения на закона и устава и незадоволителна оценка за дейността им от общото събрание на читалището.
2.при продължително боледуване или смърт
3.при три последователни безпричинни отсъствия от заседания
4.при подаване на молба по собствено желание
/6/Общото събрание взема решение за освободените места и начина им за попълване
Добавя се /7/ със следния текст:
/7/Настоятелството работи по правилник приет на първото заседание след избора му
Чл.18 се записва като Чл.17 със следния текст:
Чл.17 /1/ Председателят на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1866 г ” е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок до три години.
/2/ Председателят:
1. Организира дейността на читалището съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание;
2. Представлява читалището;
3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание;
4. Отчита дейността си пред Настоятелството;
5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на Настоятелството;
6. Сключва и прекратява договори с други физически и юридически лица по решение на Настоятелството и Общото събрание;
7. Заверява разходните документи и контролира работата на читалищния Секретар;
8. Представя пред Кмета на Община Благоевград ежегодно в срок до 10 ноември предложения за дейността на читалището през следващата година;
9. Представя пред Кмета на Община Благоевград и Общинския съвет ежегодно до 31 март доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Благоевград и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. Участва в заседанието на Общинския съвет, в което се обсъжда внесения от него доклад.

Източник: http://forex-factor.com/


Дай твоята оценка за статията от 1 до 10 :
автор : (гост) • 0 коментара • 53 прочитания • 0 уникални

таг :

Потърси Настоятелството- Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание в Интернет
Коментар :


Твоето име : Вход

Въведете числото : oceмcтoтин шeйceт и шecт      


© Jabse 2020 • Jabse Витрина • Анонимно търсене • Whois разузнаване • Pulsator • Prikachi : снимки • Platnata • SEO състезание